FIX Tuğla destek ankrajları, tuğla cephelerin güvenli ve hızlı montajı ile kullanılan ayarlanabilir tespit sistemleridir.

FIX ankrajları duvara monte edildiğinde, dikey akstaki ayarın sağlanması için ankrajın üzerinde civata ve somun bulunmaktadır. Dikey aksta ayarlanabilirlik 60 mmdir.

FIX tuğla ankrajları duvarlara dübeller yada beton içine gömülü prekast profillere T civatalar ile tespit edilir.

FIX Tuğla taşıma sistemleri taş cephelerin güvenli ve hızlı montajı için kullanılmaktadır. FIX tuğla ankrajları binalarda yük taşımayan dış tuğla duvarlarının ölü yükünün yük taşıyan iç duvarlarına aktarılmasında kullanılmaktadır.

Yük taşıyan tuğla destek ankrajları cephenin ölü yükünü taşıyan betonarme kirişlere tespit edilmektedir. Katın geriye kalan yüksekliğinde taş cepheyi rüzgar yüklerine karşı sağlama almak için HRST Tuğla tutucuları ya da HWT-M duvar bağlantı elemanları kullanılmaktadır.

FIX Tuğla taşıma sistemleri, altlığa bağlı yük taşımayan dış kaplama gibi tuğla yapısına destek sağlamaktadır. Tuğla duvarın göreceli olarak daha ince olan dış kabuğu uygun bir şekilde tasarlanmış taşıyıcı braketler ve tuğla tutucular tarafından desteklenmediği sürece bütünlüğünü muhafaza edemez.

Buna ek olarak, altlık kaplamadan ayrık olarak hareket edebildiği için dış kabuğun çerçeveden ayrı tutulmasını sağlamak için yumuşak eklemler gerekmektedir. Sağlam cephe montajının sağlanabilmesi için tespit sistemlerinin dikkatli bir biçimde tasarlanması ve tahsis edilmesi gerekmektedir.

FIX Tuğla taşıma sistemleri taşıyıcı kiriş hizasında konumlandırılmak üzere tasarlanmıştır ve prekast profillerle ya da dübel vasıtasıyla veya kimyasal tespit civataları vasıtasıyla betonarmeye tespit edilmektedir. Tespitin prekast profiller vasıtasıyla yapıldığı durumlarda, montaj hızlı bir biçimde yapılabilmekte ve verimliliği artıran yatay ayarlanabilirlik sağlanmaktadır.

Taş cephe, ayrı tuğla işlerine göre planlanmaktadır. Yalıtım kalınlığı, boşluk büyüklüğü, kat yüksekliği vb. gibi etkenlere bağlı olarak bir çok varyasyon ortaya çıkabilmektedir. Köşeler, lentolar, eklemler kadar düz cepheler için de kapsamlı bir tasarım yapılması gerekmektedir. Çeşitli uygulamalar için geniş bir braket yelpazesi bulunmaktadır.

Projenin detayları belirlendikten sonra tespit sistemi teklifi için teknik hizmet verilebilmektedir.

Tespit sistemi elemanları 1.4401 (A4) ve 1.4301 (A2) paslanmaz çelik derecelerinde tedarik edilmektedir.

HAZ Metal, taş cephe montajı ile ilgili tüm hususları kapsayacak çok çeşitli aksesuarlar tasarlamakta ve üretmektedir.

Farklı uygulamalarda kullanılmak üzere, farklı tip ve ölçülerde tuğla destek ankrajları bulunmaktadır.