Dünyanın her yerine ürün ve sistemlerini satan bir firma olmayı hedefleyen Haz Metal A.Ş. olarak, müşteriye sistem önerisinden ürünün müşteriye teslimine kadar olan tüm aşamalarda;

  • En değerli kaynak olarak gördüğümüz tüm çalışanlarımızın mesleki sağlık ve emniyetlerini korumak, olası iş kazalarını ve bunların etkilerini en aza indirmek ve bu doğrultuda iş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi sağlayabilmek için uygulanabilir tüm kanun ve yönetmeliklerle birlikte hareket edeceğimizi,
  • Düzenleyeceğimiz eğitim parogramları ile çelışanlarımızın bu sistem içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayarak, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunağımızı,
  • Çalışanlarımızın da katılımıyla olası riskleri ortadan kaldırmak suretiyle "sıfı iş kazası" hedefimize ulaşmaya çalışacapımızı ve bu çerçevede tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratacağımızı,
  • Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, İSG Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda İSG faktörünü ön planda tutacağımızı,
taahhüt ederiz.