HAZ Metal, yapmakta olduğu işin sorumluluğunu isteyerek kabul etmektedir. Şirket, iyi planlanmış bir kalite yönetim sistemi kurmuş ve ISO 9001:2008 kalite yönetimi sertifikası ödülünü almıştır.

Bu sistem, HAZ Metal operasyonlarının bir parçasını oluşturmaktadır ve hizmet ve üretim kalite seviyesinde hiçbir istisna veya tavize yer yoktur. KGK departmanı, alanında eğitimli, bu operasyonun bel kemiğini oluşturan bilgili mühendis kadrosuna sahiptir.

Fabrikada depoya giren ve depodan çıkan bütün kalemler üzerinde kimyasal ve fiziksel testler uygulamakta kullanılan deney makineleri bulunmaktadır. Hem ham maddelerin hem de bitmiş ürünün kurum içinde düzenli olarak teste tabi tutulmasıyla üretim sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir.

KGK, HAZ ürünlerinin performansını korumak ve inşaat sektöründe kullanım için güvenlik gereksinimlerini karşılamak amacıyla şirkette hayati bir rol oynamaktadır.

d-quality-control-1

• Test laboratuvarı

d-quality-control-2

• Sabit çekme makinesi • Mobil çekme makinesi

d-quality-control-3
• Kimyasal analiz için spectro metre • Dijital galvaniz kaplama ölçme cihazı